Keramiek/Céramique

2012 Chronologie is best handig, zeker, maar dit dappere schildpadje dat zijn weg zoekt in het leven op een oud keuken sponsje is mij zeer dierbaar. Het prille begin…vandaar.

2012 Une chronologie serait utile, mais c’est la première chose que j’ai faite. Elle m’est très chère, cette courageuse petite tortue essayant de se frayer un chemin sur une vieille éponge.
2021 Terra cotta schaal met bladeren van klei. Sommige liggen los. Een hoog ‘De Betere Uitvaart’ gehalte maar dat moet dan maar een keer.
2021 Plat en terre cuite, feuilles de chêne.
2021 Een goed idee uitmelken, heerlijk is dat. Prullenbak/vaas terra cotta.
2021 Tirer tout le profit possible d’une bonne idée, c’est délicieux. Poubelle/vase.
2021 Vazen plus geschroefd theepotje, porselein.
2021 Vases et théière, bien vissée, porcelaine.
Topstuk uit het Rijksmuseum, altijd weer een bron van inspiratie en/of hernieuwde levenslust. Hier een gebedsnoot gesneden uit buxushout gevat in zilverbeslag, het geheel niet groter dan een walnoot. Een zakbijbeltje als het ware. Vervaardigd in een atelier aan het eind van de 16e eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. Er bevinden zich ettelijke tientallen over de hele wereld. Ook toen een zeer prijzig hebbeding. Men weet nog steeds niet goed hoe mensenhanden in staat zijn zoiets te maken. Om ademloos naar te kijken.
Chef-d’œuvre du Rijksmuseum, toujours source d’inspiration et/ou de joie de vivre renouvelée. Ici une noix de prière taillée dans du buis, garniture en argent, le tout pas plus gros qu’une noix. Une bible de poche, pour ainsi dire. Fabriqué dans un atelier à la fin du XVIe siècle dans le sud des Pays-Bas. Il en existe plusieurs dizaines dans le monde. Même alors, un gadget très cher. Les gens ne savent toujours pas vraiment comment les mains humaines sont capables de faire une telle chose. A regarder le souffle coupé.
2020 Het juwelenkistje.
2020 Coffret à bijoux
Tulp, Tulipe Collectie Mevr. M. de Jong, Scheveningen.
2015 Onbarmhartige vaas, steengoed.
2015 Vase impitoyable, grès.
Porselein/porcelaine
2016 Het kopje van Van Gogh.
2016 La tasse de Van Gogh
2017 Drie wijnkoelers van aardewerk in een ‘bast’ van kurkeik.
2017 Trois seaux à vin dans une écorce de chêne-liège

2017 Onmogelijke doosjes
2017 Cartons impossibles
2017 Als kat en hond.
2017 Comme chien et chat.

2015 I Had A Dream. A bad dream.
Suikerpot
Sucrier
2016 Terra cotta uit de tuin.
2016 Terre cuite gersoise.

Stoer ei

Oeuf dur

2016

2016 Een tegel. Manhattan als bidonville. Hoek 5th Avenue, 58th Street en Central Park. Plazahotel, FAO Schwarz, Guggenheim, die leuke koetsjes met die paarden op de hoek van het park…Allemaal naar de Filistijnen, maar nog wel goed begaanbaar.

2016 Carreau. Manhattan comme Bidonville. Corner 5th Avenue, 58th Street et Central Park. Plazahotel, FAO Schwarz, Guggenheim, ces jolies calèches avec ces chevaux au coin du parc…Tout foutu, mais très practicable!
2015 Dansschoenen. Porselein. Ontwerp: Stephane Kélian. Ik zag ze in de etalage in de PC en wilde ze hebben. Eerst alleen de rechter, na een paar maanden sparen ook de linker. Maar o wat heb ik daar een plezier van gehad. Nu mooi met een hangplant erin tegen de muur. Zo gaan die dingen.

2015 Chaussures de danse. Porcelaine. Design: Stephane Kélian. Je les désirais quand je les ai vues dans la vitrine. D’abord seulement la droite, après quelques mois d’économies, également la gauche . Mais oh quel plaisir j’ai eu. Maintenant magnifique avec une plante à suspension contre le mur. C’est comme ça, la vie..
2015 Oosters krabbensoepje
2015 Soupe aux crabes orientale
2019 Waterlelievaas plus tegel met barst.
2019 Joie et chagrin d’un potier. Porcelaine.
2014 Oud kussentje, gebreid. Porselein
2014 Coussin ancien, tricoté. Porcelaine
2014 Mooie Betty als soepterrine
2014 La belle Betty comme soupière

2013 Badende en spelende schildpadjes
2013 Tortues, se baigner et jouer

Plexiglas 1998

Glazen badkamer tegeltjes, miniatuur bestek/glas uit de Poppenhuiswinkel
Bamboe. Japans papier waarin bamboe. Vergulde chop sticks.
Gedroogde visjes van de toko. Ammoniet.

Oesters, wortel, selderie, parels.